netmonitor

“NetMonitor je rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti na internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je SPIR, realizátorem je společnost Gemius S.A..”

Výše citovanou formulaci můžete najít přímo na stránkách výzkumu. Co si z té kostnaté volby slov vybrat? 

NetMonitor je jakýsi profil internetového chování a návyků českých mužů a žen. Ze statistik například vyplývá, že více než polovinu času, který trávíme na internetu, nevěnujeme práci nebo škole, ale jiným aktivitám. To je například pro nás marketéry vcelku důležité zjištění. Během té poloviny času, co celkově člověk stráví na internetu, totiž máme vcelku slušné šance najít cílovou skupinu pro produkt, který prodáváme, a dokonce několik jedinců z cílové skupiny proměnit v zákazníky.  

To je samozřejmě řečeno v nadsázce. Nicméně, sociodemografický profil České republiky se hodí znát a je zajímavé jej sledovat i z pozice “obyčejného” člověka, který za daty nehledá zisk. Snáze pak mnoho věcí pochopíte.