Podlinková komunikace

Protipól nadlinkové komunikace má zkratku BTL z anglického below the lines. Podlinková komunikace zahrnuje nemasové, přesně zacílené formy oslovování. Takže sem spadá i prodej v kamenném obchodě nebo na stánku, přímý marketing, reklama v místě prodeje. 

Stejně jako u ATL i u BTL platí, že termín pomalu zaniká, jak se hranice mezi dvěma formami komunikace stírají.