Public relations

Public relations aka PR. V češtině vztahy s veřejností. Je podstatnou součástí marketingového mixu

Jedná se většinou o komunikační a mediální aktivity, kterých se osobnost, firma nebo instituce dopouští proto, aby v očích veřejnosti měla dobrou pověst. PR se často chybně zaměňuje za reklamu. Zde jsou podstatné právě ony relations = vztahy. Jakýkoliv vztah vyžaduje dva aktéry. Reklama působí jednostranně, PR zohledňuje, působí a zpracovává obě strany, počítá s reakcí nebo interakcí toho, komu je sdělení určeno. 

Mezi nástroje PR počítáme například výroční zprávy, podnikový časopis, různé soutěže – třeba zaměstnanec měsíce, newsletter, firemní akce pro vlastní lidi i pro partnery, vánoční dárky s motivem instituce nebo v poslední době stále populárnější (a mně velmi sympatická) společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility). 

Zkrátka cokoliv, co udržuje kontakt objektu s okolím a představuje ho v dobrém světle.