Targeting

Co je segmentace, co je targeting a co je positioning, jsem detailně vysvětlila už dříve. Takže pokud vám nestačí zkratkovité vysvětlení, račte hledat odpověď pod předchozími dvěma odkazy. 

Targeting – je výběr nejlukrativnějšího segmentu zákazníků. Jinak řečeno výběr cílové skupiny, což už vás nejspíš trklo, pokud víte, že “target” je v angličtině cíl. 

Targeting vám pomáhá maximalizovat zisky a minimalizovat úsilí – poznat cílovou skupinu, identifikovat její specifika, vyřadit marketingové prostředky, které u dané kategorie nemají hlavu ani patu a naopak klást důraz na ty prodejní cesty, které dávají smysl. 

Na prvopočátku vašeho přelomového podnikatelského záměru vám navíc může targeting pomoci “učesat” samotný záměr. Třeba jste vymysleli tři dechberoucí varianty nějakého dechberoucího produktu. Aspoň se vám to na začátku tak jeví. Ale když provedete segmentaci zákaznického trhu a pohlédnete na něj z hlediska targetingu, zjistíte, že dvě ze tří variant se vám nevyplatí ani vyrábět, ani prodávat, protože náklady ani úsilí vynaložené na výrobu, prodej a distribuci se ani nepřiblíží tomu, co můžete získat s důrazem na třetí variantu.

Segmentací trhu a výběrem nejlukrativnější skupiny si nejeden podnikatel ušetřil mnoho času, úsilí a peněz. Nezapomeňte – kdo je připraven, není překvapen.