1. Stanovte poslání

Mnoho z vás si jistě řekne…

 • Malé firmy či projekty nevyžadují strategická plánování.
 • Situace na trhu se mění příliš rychle, plánování je zbytečné.
 • Na plánování přece nemáte čas, musíte se věnovat aktuální práci.

Opak je pravdou! To je třeba si uvědomit. Pokud chcete nastavit jakoukoliv marketingovou strategii, musíte vycházet z jasného poslání firmy a podnikových cílů. Využijte svůj podnikatelský plán.

Proto si stanovte poslání. Při formulaci si položte následující otázky a upřímně na ně odpovězte:

 • Kam chcete firmu dovést?
 • Co je hlavním předmětem vašeho podnikání? (Stručně a jasně definujte, v čem podnikáte.)
 • V čem chcete podnikat? (Neexistuje něco jiného, co si zákazník žádá, co umíte, ale přesto to nabízíme jen okrajově? Přemýšleli jste nad svým podnikatelským záměrem?)
 • Máme nějaké zásady, které pomáhají při nerozhodných situacích?
 • Kdo je vaším typickým zákazníkem? (Popište ho.)
 • Proč chodí zákazníci právě k vám? (Co u nás oceňují? Proč si vybrali zrovna nás? Co jim jinde nenabízí?)

Příklady poslání

 1. Poslání společnosti Nitana – Pomáháme firmám růst. Poskytujeme jim ty správné informace, konzultace, kontakty a nástroje k tomu, aby byly na trhu, kde působí, úspěšnější a získaly ještě lepší image. Vždy jednáme v zájmu klienta a v mezích zákona. Žádný zákazník pro nás není příliš malý ani příliš velký.
 2. Poslání společnosti The Coca Cola Company – Osvěžit svět. Inspirovat okamžiky optimismu a štěstí. Vytvářet hodnotu a odlišnost.
 3. Poslání společnosti Starbucks Corporation – Naším závazkem je nabízet svým zákazníků nejlepší kávu na světě a vynikající zážitek z kávy. Do komunity, v níž působíme, přinášíme společenské, ekologické a ekonomické výhody a to způsobem, jakým provádíme naše obchody.
 4. Poslání společnosti Google – Posláním společnosti Google je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné.
 5. Poslání společnosti Nokia – Naším příslibem je pomáhat lidem cítit se blízko těch, na kterých jim záleží. Lidé chtějí být skutečně spojeni, nezávisle na čase a místě, způsobem, který je pro ně velmi osobní. Nokia spojuje lidi novými a lepšími způsoby.

Odpověděli jste si na otázky? Zohledněte je při definování poslání, které by mělo být stručné, jasné, konkrétní, realistické a motivační.

Definujte vaše poslání

Pamatujte si, že definicí poslání to teprve začíná. Teď je nutné poslání následovat a realizovat vize, cíle, hodnoty, zásady s ním spojené. Teprve, až se stane pevným bodem ve společnosti, bude uvěřitelné i navenek.

2. Stanovte cíle

Nyní již víte poslání, na řadě je definovat cíle. Podnikové cíle stanovte všeobecně. Podnikové cíle z podnikatelského plánu  jsou základním kamenem pro formulací dalších dílčích cílů na všech úrovních a oblastech řízení firmy (marketing, obchod, finance, výroba, lidské zdroje atd).

Příklady:

 • Podíl na světových či lokálních trzích
 • Kvalita výrobků
 • Nižší ceny než konkurence
 • Dodávat rychleji než konkurence
 • Meziroční růst ziskovosti/obratu
 • Množství zaměstnanců
 • Celková hodnota podniků
 • Zadluženost podniku
 • atp

Definujte vaše dlouhodobé podnikové cíle (na 2-3 roky).

3. Vyberte podnikatelské portfolio

Máte stanoveno poslání a hlavní podnikatelské cíle. Vyberte, zrevidujte vaše výrobky či služby a určete si produkty, které se podílejí na plnění vytyčených cílů. Musíte se rozhodnout, který produkt získá větší, menší nebo nulovou marketingovou podporu.

Položte si následující otázky:

 • Jaká je výnosnost jednotlivých produktů a služeb? (výnosy, náklady, čistý zisk)
 • Jaká je jejich pozice na daném trhu či segmentu? (podíl roste, klesá, tempo růstu zrychluje, zpomaluje, novinka nebo stálice)
 • Jaké další výrobky či služby vhodně rozšiřují stávající portfolio vzhledem k poslání a cílům?
 • A další

Vaše vybrané podnikatelské portfolio.

4. Jste připraveni realizovat marketing?

Máte stanoveno poslání, dlouhodobé cíle, ziskové portfolio výrobků. Je čas na dílčí cíle v oblasti marketingu a strategického plánování. Nicméně jste připraveni?

To zjistíte, když si zodpovíte následující okruhy otázek:

 • Jak se management a zaměstnanci staví k marketingu? (Možné odpovědi: reklamu nepotřebujeme, je to vyhazování peněz, co si to zase vymysleli, nutná investice apod.)
 • Informovali jsme dostatečně o všech výhodách, nevýhodách, omezeních a přínosech marketingu zaměstnance společnosti? Jak to přijali? Co můžeme udělat pro to, abychom jim to lépe vysvětlili?
 • Kdo ponese zodpovědnost za jednotlivé činnosti nebo za celý marketing? (Interní zaměstnanec či externí agentura?)
 • Se kterými členy týmu bude marketér spolupracovat? Jsou o tom informováni?
 • Bude marketér člen vedení nebo spíše administrativní podpora? (Měl by být člen vedení.)
 • Jaké bude mít marketér pravomoci?
 • Má marketér nějaké profesní zkušenosti, vzdělání, kontakty?
 • Máme představu o nákladech na marketingové činnosti, včetně personálních?

Pokud se vám podařilo stanovit si poslání, cíle, vybrat produkty, které si zaslouží podporu a zamyslet se nad praktickou stránkou realizace marketingu, můžete směle začít.

Příští část bude věnována sestavení marketingového plánu, jako základního dokumentu koordinujícího marketingové aktivity.

Jana Eckhardtová

19. 11. 2013

Logo Malá marketingová

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové strategie pro váš byznys. Na celý rok, měsíc po měsíci. 7kroková šablona včetně pracovního manuálu a online návodů! Zvládněte na jedničku analýzu i praxi. Ne bez práce, zato za bezkonkurenční cenu.

další články z kategorie

Jak pracovat s databází kontaktů krok za krokem - Máte databázi kontaktů, ale nevyužíváte ji? Odhalte její potenciál, proměňte ji ve strategický nástroj a uvidíte rozdíl. přečíst článek
Kvalitní databáze kontaktů je základ úspěchu B2B Marketing je týmová hra. Klíč k úspěchu leží ve spolupráci - Nahlédněte pod pokličku naší agentury a přečtěte si, jak se nám minulý rok v B2B Marketingu (ne)dařilo a proč. přečíst článek
dobrý obchodník je nad zlato Miluju PRAVÉ obchodníky. Jsou pro firmu nad zlato! - Naučte své obchodníky generovat nové zákazníky/leady pohodlněji. Objevte „nové“ akviziční kanály a potenciál, který skrývají. přečíst článek
Doplňte váš komunikační mix o direct mail Direct mail není krok zpět. Zkuste ho přimíchat do komunikačního mixu - Osobním dopisům ještě neodzvonilo. Přidejte je do vašeho komunikačního mixu a zkuste zaujmout i ty, kteří upřednostňují starý dobrý papír. přečíst článek

Nejste si jisti? Svěřte se, kde vás tlačí bota.

Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – vaše strategie na 12 měsíců. Přesné zacílení, široký dosah, zásah do srdcí vašich zákazníků. Výběr správných komunikačních kanálů a obsahu. Správa a podrobný harmonogram aktivit. Návrh rozpočtu a monitoringu.

manažer

marketingový

manažer

Externí marketér pro realizaci vašich marketingových aktivit na tolik hodin v měsíci, kolik potřebujete. Zkušený tvůrce obsahu se znalostí komplexních marketingových nástrojů, monitoringu, analytiky. S praxí z malých a středních firem.

strategie

marketingové

minutky

5hodinová marketingová konzultace. Analýza vaší aktuální marketingové komunikace. Následný návrh a vedení při sestavení marketingové strategie a výběru vhodných nástrojů, forem obsahu. Plus instruktáž, praktické ovládnutí nástrojů.

školení

marketingová

školení

Tvorba marketingového plánu/strategie. Ovládnutí komunikačních kanálů a aplikací. Pro malé a středně velké firmy, pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.