B2C

B2C aneb business to customer aneb přímý prodej koncovému zákazníkovi, tedy tomu, kdo produkt či službu využije přímo pro svoji vlastní potřebu, nikoliv k dalšímu obchodu. Tento stav naopak popisuje modelový vztah B2B.