BTL

Protějšek nadlinkové komunikace má zkratku BTL z anglického below the lines, do češtiny se pojem překládá jako podlinková komunikace. Ta zahrnuje nemasové, přesně zacílené formy oslovování. Takže sem spadá i prodej v kamenném obchodě nebo na stánku, přímý marketing, reklama v místě prodeje. 

Stejně jako u ATL, i u BTL platí, že termín pomalu zaniká tím, jak se hranice mezi dvěma formami komunikace stírají.