Corporate identity

V češtině pro to máme termín firemní styl, anglismus je však v markeťáckých kruzích zřejmě preferovanější. Corporate identity je souhrnné označení pro to, jak firma vystupuje navenek i uvnitř, jak se prezentuje, jak komunikuje, jaké má benefity a tak dále. 

Do firemního stylu spadají i takové záležitosti jako pravidla marketingu a marketingové komunikace, webový vizuál, logo, etický kodex nebo třeba i stále častější celoplošné firemní tykání či označení “svobodná firma”. 

Corporate identity je jednak důležitá pro případ, že chce firma růst, expandovat, budovat značku, v čemž jí jednotný vizuál a styl komunikace může dobře pomoct, ale také v případě, že chce prostě a jednoduše jen dobře fungovat. Z průzkumů plyne, že šikovně pojatá corporate identity podněcuje sounáležitost mezi zaměstnanci, produkuje spokojenost, prodlužuje zaměstnaneckou životnost a tak dále. Zkrátka samá pozitiva a sociální jistoty.