5 + 2 mediální typy pro malé a střední podnikání

I když nejste protřelí mediální plánovači, tak nějak tušíte, že ředitel či majitel firmy bude mít zcela jiné zájmy než Maruška Nováková, která potřebuje po porodu zpevnit postavu. Proto nastává čas zamyslet se nad výběrem vhodných typů médií, kam budete své reklamní rozpočty i čas dlouhodobě nalévat. Které formáty jsou ty nejvhodnější, jež kopírují jak preference cílové skupiny, tak finanční strop.

Tisk

Noviny

Ač kdokoliv předpovídal zánik papírových medií na úkor těch internetových, zatím ještě jejich čas nenadešel. Čtenost novin je u nás stále dobrým a častým zvykem střední a starší generace. Papírovým médiem můžete čtenářům předat delší sdělení, který dotvoří komplexnější obraz souvislostí daleko lépe než média jako televize či rozhlas. Jeden výtisk novin většinou přečte i více osob a zásah je tak masovější. Což na druhou stranu znamená, že platíte za zásah osob, kteří se uživateli vašich produktů nikdy nestanou. Noviny tedy nejsou dobrým médiem pro zásah úzké cílové skupiny. Inzerenti či PR oddělení určitě ocení celorepublikové nebo lokální cílení i fakt, že mediální sdělení lze umístit do rubrik, které souvisí s daným produktem. Noviny obecně mají jepičí život. Není nic staršího než zpráva v novinách z předchozího dne. I kvalita tisku není oslnivá – dejte přednost informačních sdělením před lifestylovými pobídkami.

Časopisy

Většinou se jedná o tématické časopisy, které se specializují na okruh čtenářů se specifickými zájmy (lifestyle, ekonomika, finance, automobily, děti….). Na rozdíl od zpravodajských novin, magazíny poskytují prostor pro dlouhá sdělení. Protože čtenáři tráví u čtení časopisů hodně času. Barevnost a kvalitní tisk věrněji zachycuje produkty i služby než je tomu u novin. Je tak možné volit z širokého množství reklamních formátů včetně přiložení vzorků produktů k vyzkoušení. Vydávání titulů není tak pružné jako každodenní tisk. Vychází většinou jako týdeník, měsíčník či čtvrtletník. Připočtěte k tomu množství vydávaných titulů a dojdete k závěru, že: abyste pokryli vybranou cílovou skupiny, musíte umístit sdělení ve více magazínech. A to je velmi nákladné. Rovněž fakt, že magazíny jsou dnes přeplněné reklamní sděleními včetně placených PR článků, přispívá k tomu, že pro malé rozpočty se tištěné časopisy příliš nevyplatí.

Formáty tiskových reklam

 • Celostrany, dvoustrany, půlstrany, třetina, šestina či osmina strany.
 • Případně se rozdílně cení titulní strana, zadní strana atp.
 • Vzorky (sampling)

Rozhlas

​Rádio je příslechové médium. Posluchač střední generace mu nevěnuje velkou pozornost. Používá jej jako kulisu v pozadí. Například cestující autem či autobusem poslouchá hudbu nebo aktuální zpravodajství. Oproti tomu starší generace a senioři se kamarádí s rádiem po čas celého dne. Sdělení můžete dobře cílit na specifické skupiny posluchačů, ale i regiony a specifický čas vysílání. Není dobré postavit celou mediální kampaň pouze na rozhlasových spotech, ale v regionálním podání může být rozhlas vhodným doplňkovým typem média. Zejména pokud se sdělení týkají promo akcí, časově ohraničených slevy nebo pozvánek na eventy. Pro oslovení cílové skupiny nezapomeňte na vyšší frekvenci opakování v relevantní čas, kdy je cílová skupina na příjmu (nikoliv ve dvě hodiny ráno) a většinou i spolupráci s více rozhlasovými stanicemi.

Formáty rozhlasových reklam

 • Rozhlasový spot
 • Znělka
 • Sponzorství pořadu
 • Soutěže či odměny do soutěží

Outdoor (venkovní reklama nebo OOH – out of home)

Venkovní plochy se většinou využívají pro budování povědomí o značce. Osoby jsou reklamnímu sdělní vystaveny dlouhodobě (v řádu týdnů či měsíců) a to většinou několikrát za den (reklamní plocha v místě bydliště či v místě jízdy do práce nebo v místě práce). Velkým omezením je krátká doba zásahu sdělení. Většinou musíte zaujmout do 2 sekund. Venkovní reklamu nelze vypnout, takže se vtírá do mysli osob většinou nepozorovaně. 24 hodin, 7 dní v týdnu. Venkovní reklamu lze cílit, jak celorepublikově, tak i regionálně či lokálně. Věnujte velkou pozornost výběru venkovní plochy. Pokud plánujete lokální kampaň, vždy se přesvědčte, že je sdělení vystaveno dostatečně velké skupině osob, na které chcete cílit a je vhodně umístěné (výška, osvětlenost v zimním období atp.)

Formáty outdoorových reklam

 • Velkoplošná média – billboardy, bigboardy, euroformáty, CLV, obrazovky a další velké reklamní plochy
 • Venkovní plochy v ulicích – lavičky, tabule, mosty, sloupy, tubusy, novinové stánky….
 • Plochy na specifických místech, kde se koncentruje pravidelně velké množství osob – dopravní prostředky, restaurace, obchodní centra, obchody, školy, lékařská zařízení, úřady, sportoviště atp.

Online

Dle výzkumů Sdružení pro internetovou reklamu využívá internet 70% české populace. Není divu, že velká část reklamních rozpočtů firem se za poslední léta přelila právě do online prostředí. Nejdosažitelnější je kategorie osob ve věku 15 – 25 let. Zuby nehty se drží osoby v rozmezí 35 – 45 let. Lapitelnost seniorů online reklamou je velmi omezená. Internetovou reklamu lze výborně zacílit. Většina formátu umožňuje obousměrnou komunikaci. Cena reklamy je dostupná téměř pro kohokoliv a možnost zpětné vazby a monitoringu je bezkonkurenční. Platby se uskutečňují, buď za zobrazení (CPT) nebo za prokliky (PPC) nebo za uskutečnění činnosti, kterou určil zadavatel (PPA). Mediálních formátů je na internetu nepřeberné množství.

Formáty internetové reklamy

 • Bannery
 • Vyskakovací okna
 • PR články – do blogů, sociálních sítí, jako tiskové zprávy…
 • E-mail
 • Videa, obrázky
 • Textové PPC reklamy
 • Mobilní reklama
 • Místa a formy spojené s distribucí PR či reklamních sdělení online

Blogy

 • Sociální sítě (Facebook, Twitter, youtube Linkedin a další)
 • Internetová média a vyhledávače (Google, Seznam, Youtube, Heuréka, mafra.cz, economia.cz a jejich jednotlivé zpravodajské či lifestylové produkty, portály televize…aktuální pořadí sledujte na NetMonitor.cz)
 • Průzkum či soutěže
 • SEO
 • Budování zpětných odkazů

Kino

Unie filmových distributorů uveřejňuje každý rok vývoj návštěvnosti českých kin. Za rok 2015 to bylo téměř 13 miliónů diváků a číslo každý rok stoupá. Dle dostupných dat lidé nejvíce navštěvují multikina (až 2/3 návštěvníků), zbytek malá místní kina. V kině zastihnete většinou mladou generaci, max. do 35 let. Záleží na daném filmu a jeho mediální úspěšnosti. Lidé míří do kina za zábavou, k čemuž byste měli přihlédnout při plánování reklamy (některé produkty a služby se prostě na tyto místa nehodí) a zejména pak při tvorbě obsahu spotu. Reklama na diváka číhá, buď přímo na plátně (on-screen), tak i mimo něj (off-screen). Na rozdíl od TV reklamy, divák většinou i reklamě věnuje dostatečnou pozornost, protože je už pohodlně usazen v sedadlech a napjatě očekává zahájení filmu. Cena reklamy se většinou různí kino od kina, dle návštěvnosti. Náklady na kino reklamu jsou většinou vyšší, protože musíte počítat s tvorbou spotu.

Prezentační formáty eventů

 • Řečník – můžete být v roli řečníka, v tomto případě většinou dostanete i bohatý reklamní prostor na tištěných i online materiálech. Prostor na sociálních sítích či na blogu atp.
 • Partner akce – je víceméně sponzorem akce. A za své donátorství si vysluhuje reklamní prostor na materiálech, na plakátovacích plochách, zmínku či krátká prostor pro představení, PR prostor v médiích, prezentační stánek, databázi účastníků, krátké networkingové setkání s vybranými účastníky atp.
 • Návštěvník – nemusíte se stát hned partnerem či řečníkem, ale návštěvníkem určitě. Pokud máte notnou dávku obchodního talentu, můžete navázat kontakty i tímto způsobem.

Televize

Toto médium záměrně vynechávám, protože v segmentu malých a středních firem nemá velkého uplatnění. Pokud vás tento formát zajímá, více informací nalezete zde.

Jana Eckhardtová

2. 3. 2016

Logo Malá marketingová

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové strategie pro váš byznys. Na celý rok, měsíc po měsíci. 7kroková šablona včetně pracovního manuálu a online návodů! Zvládněte na jedničku analýzu i praxi. Ne bez práce, zato za bezkonkurenční cenu.

další články z kategorie

Public relations - Malá marketingová Kolik stojí profesionální PR a co za to - PR neboli public relations. Vaše cesta k dobrému jménu a hřejivým vztahům s partnery i zákazníky. Kolik stojí profesionální PR… přečíst článek
Tisková zpráva do médií - Malá marketingová Jak protlačit tiskovou zprávu do médií - Dá se s klidným srdcem říct, že tvorbu tiskové zprávy jste zvládli na jedničku. Ale kam teď s ní? Jak… přečíst článek
Tisková zpráva - Malá marketingová Průvodce tiskovou zprávou - Tisková zpráva a marketingový či reklamní obsah se odlišují. Zatímco marketingové obsahy vzbuzují emoce a hrají si se superlativy, tisková… přečíst článek
Media plán vzor - Malá marketingová Vzor media plánu ke stažení - Investujete do reklamy velké nebo i menší částky? Využíváte své omezené rozpočty s rozvahou? Nebo střílíte na slepo pod taktovkou… přečíst článek

Nejste si jisti? Svěřte se, kde vás tlačí bota.

Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – strategie na rok. Výpočet potenciálu trhu, přesné zacílení. Výběr efektivních komunikačních kanálů a plánování obsahu. Podrobný harmonogram aktivit a jejich správa. Návrh rozpočtu a monitoringu. Pěkně měsíc po měsíci.

 

manažer

marketingový

manažer

Externí marketingový manažer pro řízení a realizaci online marketingu i offline aktivit. S letitými zkušenostmi s tvorbou marketingových strategií a realizací marketingových kampaní. K pronájmu na 20, 40 i více hodin v měsíci.  Zaplatíte odpracovaný čas, získáte know-how celého týmu specialistů a projekt manažera.

strategie

marketing pro

B2B firmy

Tvorba marketingové strategie a realizace marketingových aktivit pro B2B sektor malých a středních firem. Orientovaný na jasné cíle a výsledky. Pro domácí trh i zahraničí. S externí marketingovým manažerem pro řízení a specialisty pro realizaci online i offline aktivit.

 

 

školení

Obchod(ování) na

LinkedIn

LinkedIn je bez debat každodenním nástrojem obchodníka. Od získávání zcela nových, ale pečlivě vybraných kontaktů, přes budování povědomí o produktu/službě, tvorbu vztahu až po získávání zakázek. S LinkedInem a jeho funkcemi každý měsíc získáme přes 150 vybraných spojení a více než desítku „teplých“ dotazů k tomu.