akční plán

Marketingový plán už máte zpracovaný. Teď přesně stanovte, kdy, kde, jak a v jakém rozsahu ho naplníte. A to je obsahem akčního plánu.

V rámci akčního plánu definujete konkrétní kroky a strategie, které budete realizovat v průběhu určitého časového období. Nejčastěji se stanovuje na jeden měsíc. Jeho úkolem je zajistit, aby marketingové aktivity byly dobře promyšlené, systematicky organizované a v souladu s celkovými obchodními cíli společnosti.

Akční plán musí obsahovat konkrétní cíle i jasné metriky

Marketingový akční plán si můžete představit jako tabulku, která může mít například tyto sloupce:

Cíl aktivity: Každá marketingová aktivita musí mít jasně definovaný cíl. Můžete mířit například na zvýšení povědomí o značce, generování leadů, zvýšení prodeje, nebo zlepšení vztahů se zákazníky.

  • Cílová skupina: Akční plán by měl obsahovat i cílovou skupinu, která bude příjemcem vašeho sdělení.
  • Marketingový kanál: Přesně zvolený nástroj marketingové komunikace je důležitá součást každého akčního plánu. Kde a jakým způsobem marketingové aktivity probíhají patří k jedněm z nejdůležitějších rozhodnutí. Oslovovat svoji cílovou skupinu můžete například přes digitální média, email marketing, sociální sítě, tiskové kampaně nebo na veletrzích.
  • Rozpočet a zdroje: Určení, kolik financí a dalších zdrojů (například pracovních hodin) věnujete na jednotlivé marketingové aktivity.
  • Časový plán: Přesnější určení, kdy a jak dlouho jednotlivé aktivity probíhají. Praktický měsíční rozvrh vám pomůže naplánovat pravidelné marketingové aktivity a zajistí jejich kontinuitu.
  • Měření a hodnocení: Abyste vaše marketingové aktivity mohli hodnotit, stanovte si jasná měřítka a KPI (klíčové výkonnostní ukazatele) pro měření úspěšnosti vašich akcí. To je důležité zejména pro přizpůsobování strategie danému cíli.
  • Zodpovědná osoba: Nenechte úkoly rozplynout v kolektivním vzduchoprázdnu. Stanovení zodpovědné osoby je důležité zejména proto, abyste měli větší kontrolu nad plněním jednotlivých aktivit.

Marketingový akční plán by měl být živý dokument, který průběžně vyhodnocujete, aktualizujete a přizpůsobujete aktuálním tržním podmínkám a potřebám firmy. Více jsme rozebrali akční plán a jeho tvorbu krok za krokem v samostatném článku.  I když se trh neustále mění, základní principy efektivního marketingového plánování zůstávají stále stejné.

Zpět na marketingový slovník pojmů