ATL

Zkratka ATL z anglického above the lines, v češtině nadlinková komunikace, je označení, které se ze slovníku marketingových výrazů postupně přesouvá spíše do sborníku marketingových archaismů. Nadlinkově komunikují masmédia, tedy třeba televize, internet, rádio. Protějškem ATL je BTL, česky podlinková komunikace. Rozdíly mezi nadlinkovými a podlinkovými formami komunikace se ale postupně stírají.