Marketingový manažer

Marketingový manažer je osoba, která zodpovídá za řízení marketingových aktivit společnosti nebo instituce. 

Pod kompetence marketingového manažera obvykle spadá… 

  • Příprava a realizace marketingové strategie a marketingového plánu
  • Podoba a naplňování marketingového a komunikačního mixu, 
  • Uvedení produktu na trh takovým způsobem a cestami, aby se povědomí o jeho existenci dostalo k náležitým cílovým skupinám
  • A tak podobně. 

Samozřejmě jsou i rozdíly mezi pracovní náplní marketingového manažera se specializací na ATL nebo na B2B a B2C a podobně. Disciplín, kterým musí schopný marketingový manažer z některé jednotlivé oblasti rozumět, je totiž spousta a nejde mezi nimi jen tak přeskakovat.