Mikroprostředí vaší firmy

Cílem je tedy porozumět, jak vaše firma funguje a na základě této marketingové analýzy posoudit, zda se jedná o silné či slabé stránky.  Na základě informací z vnitřní a vnější analýzy pak budeme schopni sestavit situační analýzu neboli SWOT.  Nyní spolu získáme informace z tzn. analýzy vnitřního prostředí.

Na co se ve zkoumání zaměříme?

 • Fyzické faktory
 • Lidské faktory
 • Finanční faktory
 • Nehmotné faktory
 • Současný marketingový mix

Pojďme se pustit do marketingové analýzy

Pro každou skupinu faktorů si zase vyrobíme přehled možných oblastí zkoumání. U každé položky posoudíte zda je ve vztahu k vaší konkurenci vaší silnou nebo slabou stránkou, tzn. z hlediska její hodnoty, napodobitelnosti, vzácnosti, využitelnosti atp.

Pokud jste se rozhodli tvořit otázky sami, pak se nechte inspirovat:

Fyzické faktory

 • Jaká je vaše technologie, technologické vybavení – stroje, operace …? (+/-)
 • Jak jsou na tom vaše výrobní, prodejní , servisní či jiné prostory? (+/-)
 • Jaké vybavení používáte k distribuci směrem k zákazníkovi (vozový park, potrubní pošta J…? (+/-)

Personální faktory

 • Počet a struktura pracovníků – dostačující, nadbytek, nedostatek, vyhovující, nevyhovující… (+/-)
 • Pracovní podmínky – fyzické podmínky pro práci (+/-)
 • Pracovní atmosféra a nadšení pro práci – pohoda, anarchie, nevole… (+/-)
 • Hodnocení a motivace pracovníků (+/-)
 • Vnitřní komunikace – organizovaná, chaos, přátelská, autoritativní…(+/-)

Finanční faktory

 • Vývoj obratu za  5 let – roste, klesá, stagnuje
 • Vývoj rentability (zisku) za 5 let – roste, klesá, stagnuje
 • Disponibilní kapitál (částka, kterou máte opravdu k dispozici)
 • Schopnost splácet závazky – splácíme, nesplácíme, splácíme se zpožděním
 • Zadluženost
 • Vlastní versus cizí zdroje

Nehmotné faktory

 • Definujte vaše  know-how pro oblasti, ve kterých podnikáte (+/-/srovnatelné)
 • Subjektivní  hodnocení image firmy na trhu – jednička, průměr, jednou z mnoha…(+/-)
 • Definujte svou image – např. standardizovaná řešení pro malé a střední podnikatele…(+/-)
 • Jaké jsou vaše znalosti trhu, na kterém podnikáte a zákazníků, které obsluhujete – detailní, mám určité povědomí , sleduji vývoj …(+/-)

Současný stav marketingového a komunikačního mixu

 • Popište své produkty z hlediska užitku, který poskytují, výhod, obsahu, servisu.. (+/-)
 • Jaká je vaše cenová politika – náklady, cenové hladiny, slevy, stanovení ceny, platební a dodací podmínky (+/-)
 • Jaké využíváte současné způsoby distribuce produktů či služeb od vás k zákazníkovi – přímá, za využití prostředníků, online… (+/-)
 • Jakými způsoby (nástroji marketingové komunikace) komunikujete se zákazníky – pro vzbuzení zájmu, pro budování důvěry, při prodeji a po prodeji…(+/-)

Shrnutí

Situační analýza vnitřního prostředí:

 • Fyzické faktory
 • Personální faktory
 • Finanční faktory
 • Nehmotné faktory
 • Současný marketingový a komunikační mix

 

Zkoumejte všechny faktory ve srovnání s vaší konkurencí.

 

Jana Eckhardtová

13. 2. 2014

Logo Malá marketingová

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové strategie pro váš byznys. Na celý rok, měsíc po měsíci. 7kroková šablona včetně pracovního manuálu a online návodů! Zvládněte na jedničku analýzu i praxi. Ne bez práce, zato za bezkonkurenční cenu.

další články z kategorie

marketingová strategie Marketingová strategie vs. improvizace. Kdo vyhraje? - Opravdu potřebujete zpracovat marketingovu strategii? Nestačí prostě zkoušet a testovat, jak jednotlivé kanály fungují? Podle nás ne. A vysvětlíme vám,… přečíst článek
Jak pracovat s databází kontaktů krok za krokem - Máte databázi kontaktů, ale nevyužíváte ji? Odhalte její potenciál, proměňte ji ve strategický nástroj a uvidíte rozdíl. přečíst článek
marketingový plán Příští rok TO zvedneme o 100 %, pánové! A víte jak? - Strategii a cíle umíme vymyslet lusknutím prstu. Klidně i několik za den. Ale cíle dosáhnout, to už chce panečku odvahu.… přečíst článek
Marketingový plán - Malá marketingová Minimalistický marketingový plán - Původní marketingový plán v jeho minimalistické verzi. Protože chápu, že ne všichni z vás mají chuť a čas na podrobné… přečíst článek

Nejste si jisti? Svěřte se, kde vás tlačí bota.

Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – vaše strategie na 12 měsíců. Přesné zacílení, široký dosah, zásah do srdcí vašich zákazníků. Výběr správných komunikačních kanálů a obsahu. Správa a podrobný harmonogram aktivit. Návrh rozpočtu a monitoringu.

manažer

marketingový

manažer

Externí marketér pro realizaci vašich marketingových aktivit na tolik hodin v měsíci, kolik potřebujete. Zkušený tvůrce obsahu se znalostí komplexních marketingových nástrojů, monitoringu, analytiky. S praxí z malých a středních firem.

strategie

marketingové

minutky

5hodinová marketingová konzultace. Analýza vaší aktuální marketingové komunikace. Následný návrh a vedení při sestavení marketingové strategie a výběru vhodných nástrojů, forem obsahu. Plus instruktáž, praktické ovládnutí nástrojů.

školení

marketingová

školení

Tvorba marketingového plánu/strategie. Ovládnutí komunikačních kanálů a aplikací. Pro malé a středně velké firmy, pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.