Mikroprostředí vaší firmy

Cílem je tedy porozumět, jak vaše firma funguje a na základě této marketingové analýzy posoudit, zda se jedná o silné či slabé stránky.  Na základě informací z vnitřní a vnější analýzy pak budeme schopni sestavit situační analýzu neboli SWOT.  Nyní spolu získáme informace z tzn. analýzy vnitřního prostředí.

Na co se ve zkoumání zaměříme?

 • Fyzické faktory
 • Lidské faktory
 • Finanční faktory
 • Nehmotné faktory
 • Současný marketingový mix

Pojďme se pustit do marketingové analýzy

Pro každou skupinu faktorů si zase vyrobíme přehled možných oblastí zkoumání. U každé položky posoudíte zda je ve vztahu k vaší konkurenci vaší silnou nebo slabou stránkou, tzn. z hlediska její hodnoty, napodobitelnosti, vzácnosti, využitelnosti atp.

Pokud jste se rozhodli tvořit otázky sami, pak se nechte inspirovat:

Fyzické faktory

 • Jaká je vaše technologie, technologické vybavení – stroje, operace …? (+/-)
 • Jak jsou na tom vaše výrobní, prodejní , servisní či jiné prostory? (+/-)
 • Jaké vybavení používáte k distribuci směrem k zákazníkovi (vozový park, potrubní pošta J…? (+/-)

Personální faktory

 • Počet a struktura pracovníků – dostačující, nadbytek, nedostatek, vyhovující, nevyhovující… (+/-)
 • Pracovní podmínky – fyzické podmínky pro práci (+/-)
 • Pracovní atmosféra a nadšení pro práci – pohoda, anarchie, nevole… (+/-)
 • Hodnocení a motivace pracovníků (+/-)
 • Vnitřní komunikace – organizovaná, chaos, přátelská, autoritativní…(+/-)

Finanční faktory

 • Vývoj obratu za  5 let – roste, klesá, stagnuje
 • Vývoj rentability (zisku) za 5 let – roste, klesá, stagnuje
 • Disponibilní kapitál (částka, kterou máte opravdu k dispozici)
 • Schopnost splácet závazky – splácíme, nesplácíme, splácíme se zpožděním
 • Zadluženost
 • Vlastní versus cizí zdroje

Nehmotné faktory

 • Definujte vaše  know-how pro oblasti, ve kterých podnikáte (+/-/srovnatelné)
 • Subjektivní  hodnocení image firmy na trhu – jednička, průměr, jednou z mnoha…(+/-)
 • Definujte svou image – např. standardizovaná řešení pro malé a střední podnikatele…(+/-)
 • Jaké jsou vaše znalosti trhu, na kterém podnikáte a zákazníků, které obsluhujete – detailní, mám určité povědomí , sleduji vývoj …(+/-)

Současný stav marketingového a komunikačního mixu

 • Popište své produkty z hlediska užitku, který poskytují, výhod, obsahu, servisu.. (+/-)
 • Jaká je vaše cenová politika – náklady, cenové hladiny, slevy, stanovení ceny, platební a dodací podmínky (+/-)
 • Jaké využíváte současné způsoby distribuce produktů či služeb od vás k zákazníkovi – přímá, za využití prostředníků, online… (+/-)
 • Jakými způsoby (nástroji marketingové komunikace) komunikujete se zákazníky – pro vzbuzení zájmu, pro budování důvěry, při prodeji a po prodeji…(+/-)

Shrnutí

Situační analýza vnitřního prostředí:

 • Fyzické faktory
 • Personální faktory
 • Finanční faktory
 • Nehmotné faktory
 • Současný marketingový a komunikační mix

 

Zkoumejte všechny faktory ve srovnání s vaší konkurencí.

 

Jana Eckhardtová

13. 2. 2014

Logo Malá marketingová

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové strategie pro váš byznys. Na celý rok, měsíc po měsíci. 7kroková šablona včetně pracovního manuálu a online návodů! Zvládněte na jedničku analýzu i praxi. Ne bez práce, zato za bezkonkurenční cenu.

další články z kategorie

marketingový plán firmy Marketingový plán firmy krok #1 – tvorba potenciálu - Ztraceni v marketingovém bludišti? Najděte s námi cestu ven! Krok #1 pro tvorbu marketingového plánu firmy – naučit se vypočítat… přečíst článek
marketingový plán ležící na dřevěném stole Marketingový plán nebo rozpočet na komunikaci. Ideální čas se do nich pustit je právě teď - Je totiž dobré mít základní směr, kterým nadcházející rok vyrazíte. Buďte ale flexibilní a nebojte se změn nebo experimentů. Inspirovat… přečíst článek
Jak zjistit potenciál vašich marketingových aktivit? Jednoduše, výpočtem - Máte plán marketingových aktivit a chcete vědět, co vám přinese? Vypočítejte si ho za pomoci této infografiky. přečíst článek
Interní solitéři vs. marketingové agentury. Kdo se lépe postará o váš marketing? - Najmutí marketingové agentury, nebo raději interní markeťák? Co vaší firmě nejvíce prospěje? Nejlepší cestou bývá jejich spolupráce. přečíst článek

Nejste si jisti? Svěřte se, kde vás tlačí bota.

Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – strategie na rok. Výpočet potenciálu trhu, přesné zacílení. Výběr efektivních komunikačních kanálů a plánování obsahu. Podrobný harmonogram aktivit a jejich správa. Návrh rozpočtu a monitoringu. Pěkně měsíc po měsíci.

 

manažer

marketingový

manažer

Externí marketingový manažer pro řízení a realizaci online marketingu i offline aktivit. S letitými zkušenostmi s tvorbou marketingových strategií a realizací marketingových kampaní. K pronájmu na 20, 40 i více hodin v měsíci.  Zaplatíte odpracovaný čas, získáte know-how celého týmu specialistů a projekt manažera.

strategie

marketing pro

B2B firmy

Tvorba marketingové strategie a realizace marketingových aktivit pro B2B sektor malých a středních firem. Orientovaný na jasné cíle a výsledky. Pro domácí trh i zahraničí. S externí marketingovým manažerem pro řízení a specialisty pro realizaci online i offline aktivit.

 

 

školení

Obchod(ování) na

LinkedIn

LinkedIn je bez debat každodenním nástrojem obchodníka. Od získávání zcela nových, ale pečlivě vybraných kontaktů, přes budování povědomí o produktu/službě, tvorbu vztahu až po získávání zakázek. S LinkedInem a jeho funkcemi každý měsíc získáme přes 150 vybraných spojení a více než desítku „teplých“ dotazů k tomu.