Články

Komunikační mix, Malá mrketingová

Nástroje marketingové komunikace

Marketingová komunikace = promotion (též komunikační mix), čili 4. „Pé“ marketingového mixu. Pojďte se podívat, co je cílem marketingové komunikace a jaké nástroje můžete využít pro komunikace své značky, produktů či služeb. A zda je vhodné integrovat či nikoliv.

přečíst článek >
Segmentace trhu - Malá marketingová

Segmentace, targeting, positioning

Segmentace trhu = rozdělení trhu na homogenní skupiny zákazníků. Segmentace trhu by měla být to první, co uděláte, když plánujete podnikatelské aktivity v jakékoliv oblasti. Je dobré vědět komu prodáváte a co daná skupina zákazníků vlastně požaduje. Poté samozřejmě bude i vaše marketingová komunikace cílenější a bude mít vyšší účinnost, uspokojíte potřeby zákazníka, nikoliv vaše. Ušetříte si spoustu práce, energie a nakonec i finančních prostředků v procesu tápání „pokus-omyl“.

přečíst článek >
Marketingový cíl - Malá marketingová

Nastavení marketingových cílů

Fáze sběru informací a jejich porovnávání je za vámi. Už znáte všechna důležitá pro a proti svého podnikání. Teď je na čase určit, co vlastně chcete. Kam směřujete a kam se chcete dostat, Určit marketingový cíl a dílčí kroky, které vás požadovanému cíli přiblíží.

přečíst článek >
Situační analýza SWOT, Malá marketingová

Situační analýza (SWOT)

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí jste získali kompletní informace. Máte za sebou informační část. Nyní je čas na porovnání získaných dat, čímž vygenerujete možné strategie a poté vyberete tu optimální. Je tu SWOT analýza.

přečíst článek >
mikroprostředí firmy - malá marketingová

Mikroprostředí společnosti

Identifikovali jsme zdroje možných hrozeb či příležitostí marketingového prostředí v okolí firmy. Nyní je dobré se zaměřit v marketingovém plánování i na to, v čem jste dobří vy a to rozvíjet. V optimálním případě zapracovat na vašich nedostatcích nebo o nich alespoň vědět.  

přečíst článek >
KOnkurence a trh - Malá marketingová

Trh a konkurence

Analýza globálních faktorů je za námi. Nyní vplujme do příjemnějších vod mikroprostředí nebo chcete-li mikrookolí firmy. Uděláme tzv. analýzu vnějšího mikroprostředí. Tvoří okolí vašeho podnikání, proto jej můžete výrazněji ovlivnit, ale i ono výrazně ovlivňuje vás.

přečíst článek >
Účel sestavení marketingového plánu | Malá marketingová

Účel marketingového plánu

Účel sestavení marketingového plánu nebo-li celkové shrnutí, v marketingovém plánu obsahuje představení firmy a předmětu podnikání, hlavní cíl a strategii a odpovědi na otázku proč jste se rozhodli přistoupit k sestavení marketingového plánu.

přečíst článek >
Makroprostředí - Malá marketingová

Makroprostředí společnosti

Zmapujeme současný stav vnějšího globálního okolí marketingového prostředí firmy. Globálním okolím mám na mysli okolí na úrovni jednotlivých národů, které jsou jednotlivým subjektem neovlivnitelné, nicméně na něj působí a to různou intenzitou dle situací v jednotlivých oborech.

přečíst článek >
Marketingový plán - Malá marketingová

Co to je marketingový plán?

Marketingový plán koordinuje veškeré marketingové činnosti ve společnosti. S přihlédnutím na stávající situaci v okolí firmy a stavu vnitřního prostředí firmy, definujete nejlepší možný koktejl nástrojů marketingové komunikace se zákazníky.

přečíst článek >
Co je to marketing - Malá marketingová

Co je to marketing? Reklama či web?

Marketing = reklama. Myslím, že s tímto tvrzení laické veřejnosti bojoval alespoň jednou snad každý marketér. Reklama je bezesporu součástí marketingu, velmi nákladnou součástí, nicméně rozhodně neplatí tvrzení uvedené v úvodu. Marketing ≠ reklama.

přečíst článek >

K úspěšnému startu vám pomůže

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – strategie na rok. Výpočet potenciálu trhu, přesné zacílení. Výběr efektivních komunikačních kanálů a plánování obsahu. Podrobný harmonogram aktivit a jejich správa. Návrh rozpočtu a monitoringu. Pěkně měsíc po měsíci.

 

manažer

marketingový

manažer

Externí marketingový manažer pro řízení a realizaci online marketingu i offline aktivit. S letitými zkušenostmi s tvorbou marketingových strategií a realizací marketingových kampaní. K pronájmu na 20, 40 i více hodin v měsíci.  Zaplatíte odpracovaný čas, získáte know-how celého týmu specialistů a projekt manažera.

strategie

marketing pro

B2B firmy

Tvorba marketingové strategie a realizace marketingových aktivit pro B2B sektor malých a středních firem. Orientovaný na jasné cíle a výsledky. Pro domácí trh i zahraničí. S externí marketingovým manažerem pro řízení a specialisty pro realizaci online i offline aktivit.

 

 

školení

Obchod(ování) na

LinkedIn

LinkedIn je bez debat každodenním nástrojem obchodníka. Od získávání zcela nových, ale pečlivě vybraných kontaktů, přes budování povědomí o produktu/službě, tvorbu vztahu až po získávání zakázek. S LinkedInem a jeho funkcemi každý měsíc získáme přes 150 vybraných spojení a více než desítku „teplých“ dotazů k tomu.