Marketingový plán jako nástroj komunikace se zákazníky

Marketingový plán sestavujete zpravidla na jeden rok, ale z vlastní  zkušenosti doporučuji dělat marketingové plány ne delší než půl roku. Při delším období se stejně nevyhnete jeho úpravám na základě dosažených výsledků. Tzn., že ač se jedná o plán není to v žádném případě statický dokument, ale dynamický nástroj marketingového plánování, který je upravován dle dosavadních efektů komunikace.

Vytvořte si strukturu marketingového plánu?

Nadefinujte si následující strukturu marketingového plánu:

Celkové shrnutí – připravte si prostor pro  představení firmy a předmětu podnikání, hlavního cíle a strategie, charakteristiku firmy, předmět podnikání, hlavní a dílčí činnosti podnikání, historii a současnost podniku, organizační strukturu, podnikové cíle a strategie na dané období, účel sestavení marketingového plánu atp. Jedná se o úvod, který slouží  vrcholovému managementu pro snadnou orientaci v hlavní problematice. Proto s místem šetřete.

Marketingová analýza současné situace firmy – nadefinujte čtyři části analýzy  a to: analýzu vnějšího makroprostředí, analýzu vnějšího mikroprostředí, analýzu vnitřního prostředí a matici SWOT, kterou získaná data porovnáte.

Marketingové cíle – místo, kde specifikujte dlouhodobé i dílčí marketingové cíle, jichž má být dosaženo za stanovené období.

Marketingová strategie – zde se připravte na tabulky, ve kterých definujete cílové trhy, na které bude cílit marketingovou komunikaci. Jedna obsahuje segmentnaci, druhá targeting a poslední positioning. Poté formulujete marketingovou strategii.

Marketingový mix – začínáte tvořit! Připravte části pro formulaci produktu, ceny a distribuce a hlavní prostor ponechte pro komunikační mix.

Akční program – obsahuje rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit, termínů, úkolů a odpovědnosti. Ve většině případů se v tomto místě odkazuji na samostatný dokument v Excelu. Připravte si tedy pouze vysvětlení, o co v této kapitole jde a odkažte se na přílohu Akční plán.

Rozpočet – zde si ponechte místo pro souhrn finančních zdrojů potřebných k realizaci marketingové strategie. Na detailní rozpočet odkazujte do přílohy Rozpočet.

Monitoring a hodnocení – nastavení systému měření a kontroly.

Pokud potřebujete argumentovat – Proč marketingový plán?

Možná použijete některé z těchto argumentů:

  • Poznáme slabé a silné stránek své firmy, produktů a konkurence.
  • Prozkoumáme stávající, ale zjistíte případně i další trhy, kde můžete uspět.
  • Dostaneme se zákazníkům na kobylku. Poznáme jejich přání, potřeby, očekávání ..
  • Specifikujeme rentabilní trhy a produkty, které budete cíleně podporovat.  Nerentabilní a kapitálově náročné produkty naopak postupně stáhneme z prodeje.
  • Specifikujeme marketingové cíle na dané období, tzn. že marketingové aktivity a investice do nich dostanu nový rozměr, smysl  a měřitelnost!
  • Namixujeme koktejl nástrojů marketingové komunikace přesně na míru jednotlivých zákaznickým skupinám. Naše počínání bude smysluplné, účelné, monitorovatelné a vedoucí k dosažení stanovených cílů. Tento argument bych osobně dala na první místo, nicméně vím, že v současné době všichni slyší pouze na úspory a hmatatelné výsledky. Ale toto je  hlavní cíl vašeho snažení.
  • Optimálně alokujeme zdroje na efektivní nástroje marketingové komunikace
  • A hlavně! Naše počínání bude mít smysl, v dlouhodobém horizontu výsledky a bude nás všechny bavit! (toto je ale jen pro osvícené šéfy, kteří si uvědomují alespoň základní roli marketingu ve firmě :-))

Kde získat potřebné informace k sestavení marketingového plánu?

V podstatě budete pracovat se dvěma druhy zdrojů informací:

Sekundární zdroje dat – většinou jsou získávány k jinému účely, ale vy jej využijete pro marketingové účely. Můžou to být jednak interní informace (finanční, technologické, obchodní, personální, informace o zákaznicích, odběratelích, dodavatelích). Vše je odvislé od „pořádku“ těchto dat ve firmě. Poté určitě zabrousíte mimo firmu – do statistických přehledů, volně přístupných výzkumů, právních předpisů… A rovněž také do dalších volně přístupných informací, které kolují internetem

Primární zdroje dat – tyto jsou buď neveřejné, ale je možno je zakoupit, nebo nejsou dostupné vůbec, protože jsou velmi specifické a nikdo daný problém neřešil a když ano, ponechává si výstupy pro vlastní potřeby. Úkolem tedy bude získat zcela nově data, přímo k řešenému problému

Kolik stojí zpracování marketingového plánu externí firmou?

​Pokud se rozhodnete zadat zpracování marketingového plánu externímu dodavateli, počítejte s širokým cenovým rozpětím od tisíců po desetitisíce korun. Odráží se v něm zejména kvalita zpracování a rozsah služeb.

Někdo nabízí sestavení marketingového plánu, jehož celý obsah se vejde na jednu A4. Druhý zase velmi podrobný, včetně podrobných výzkumů a analýz, který za jeden den nepročtete. Já osobně si myslím, že je dobré se na situaci podívat rovněž i selským rozumem a poté stanovit rozsah marketingového plánu v rozumné míře. Ne vždy nutně potřebujete  analýzy všeho možného, protože vám to stejně nic nového nepřinese.

Doba vyhotovení marketingového plánu se pohybuje v řádu týdnů a je závislý od rozsahu a rovněž od ochoty vedení či zástupců společnosti komunikovat s externím dodavatelem.

deNis

20. 11. 2013

Logo Malá marketingová

1 komentář u „Co to je marketingový plán?“

Napsat komentář

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové strategie pro váš byznys. Na celý rok, měsíc po měsíci. 7kroková šablona včetně pracovního manuálu a online návodů! Zvládněte na jedničku analýzu i praxi. Ne bez práce, zato za bezkonkurenční cenu.

další články z kategorie ,

Chceme expandovat, ale musíme šetřit?!- Víte, že marketing malých firem založený na tvrzení „musíme expandovat, ale musíme šetřit“ z vás ve finále vytáhne dvakrát více… přečíst článek
Helplist 52 – potenciál a metriky pro 52 kanálů komunikačního mixu- HELPLIST 52 – tahák pro výpočet potenciálu a možných výsledků v 52 kanálech komunikačního mixu. Přijde vhod, až budete příště… přečíst článek
Marketingová komunikace a emoce | Malá marketingova Funkce či prožitek? Aneb Chci od tebe modré z nebe!- Stavíte marketingovou komunikaci na funkcích a užitcích, nebo se zajímáte o emoce kupujícího? Stejně důležitá otázka jako být či nebýt.… přečíst článek
Marketingové zázraky | Jana Eckhardtová, Malá marketingová Nemožné do 5 tisíc aneb Marketingové zázraky na počkání- Známe to všichni: chceme s něčím začít, posunout na lepší úroveň… a nejdřív zkoušíme, jestli to náhodou nepůjde bezpracně, rychle,… přečíst článek

Nejste si jisti? Svěřte se, kde vás tlačí bota.

Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – vaše strategie na 12 měsíců. Přesné zacílení, široký dosah, zásah do srdcí vašich zákazníků. Výběr správných komunikačních kanálů a obsahu. Správa a podrobný harmonogram aktivit. Návrh rozpočtu a monitoringu.

manažer

marketingový

manažer

Externí marketér pro realizaci vašich marketingových aktivit na tolik hodin v měsíci, kolik potřebujete. Zkušený tvůrce obsahu se znalostí komplexních marketingových nástrojů, monitoringu, analytiky. S praxí z malých a středních firem.

strategie

marketingové

minutky

5hodinová marketingová konzultace. Analýza vaší aktuální marketingové komunikace. Následný návrh a vedení při sestavení marketingové strategie a výběru vhodných nástrojů, forem obsahu. Plus instruktáž, praktické ovládnutí nástrojů.

školení

marketingová

školení

Tvorba marketingového plánu/strategie. Ovládnutí komunikačních kanálů a aplikací. Pro malé a středně velké firmy, pro podnikatele i majitele. Pro začínající marketéry a další odpovědné pracovníky v oblasti komunikace se zákazníky.