Marketingový plán jako nástroj komunikace se zákazníky

Marketingový plán sestavujete zpravidla na jeden rok, ale z vlastní  zkušenosti doporučuji dělat marketingové plány ne delší než půl roku. Při delším období se stejně nevyhnete jeho úpravám na základě dosažených výsledků. Tzn., že ač se jedná o plán není to v žádném případě statický dokument, ale dynamický nástroj marketingového plánování, který je upravován dle dosavadních efektů komunikace.

Vytvořte si strukturu marketingového plánu?

Nadefinujte si následující strukturu marketingového plánu:

Celkové shrnutí – připravte si prostor pro  představení firmy a předmětu podnikání, hlavního cíle a strategie, charakteristiku firmy, předmět podnikání, hlavní a dílčí činnosti podnikání, historii a současnost podniku, organizační strukturu, podnikové cíle a strategie na dané období, účel sestavení marketingového plánu atp. Jedná se o úvod, který slouží  vrcholovému managementu pro snadnou orientaci v hlavní problematice. Proto s místem šetřete.

Marketingová analýza současné situace firmy – nadefinujte čtyři části analýzy  a to: analýzu vnějšího makroprostředí, analýzu vnějšího mikroprostředí, analýzu vnitřního prostředí a matici SWOT, kterou získaná data porovnáte.

Marketingové cíle – místo, kde specifikujte dlouhodobé i dílčí marketingové cíle, jichž má být dosaženo za stanovené období.

Marketingová strategie – zde se připravte na tabulky, ve kterých definujete cílové trhy, na které bude cílit marketingovou komunikaci. Jedna obsahuje segmentnaci, druhá targeting a poslední positioning. Poté formulujete marketingovou strategii.

Marketingový mix – začínáte tvořit! Připravte části pro formulaci produktu, ceny a distribuce a hlavní prostor ponechte pro komunikační mix.

Akční program – obsahuje rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit, termínů, úkolů a odpovědnosti. Ve většině případů se v tomto místě odkazuji na samostatný dokument v Excelu. Připravte si tedy pouze vysvětlení, o co v této kapitole jde a odkažte se na přílohu Akční plán.

Rozpočet – zde si ponechte místo pro souhrn finančních zdrojů potřebných k realizaci marketingové strategie. Na detailní rozpočet odkazujte do přílohy Rozpočet.

Monitoring a hodnocení – nastavení systému měření a kontroly.

Pokud potřebujete argumentovat – Proč marketingový plán?

Možná použijete některé z těchto argumentů:

  • Poznáme slabé a silné stránek své firmy, produktů a konkurence.
  • Prozkoumáme stávající, ale zjistíte případně i další trhy, kde můžete uspět.
  • Dostaneme se zákazníkům na kobylku. Poznáme jejich přání, potřeby, očekávání ..
  • Specifikujeme rentabilní trhy a produkty, které budete cíleně podporovat.  Nerentabilní a kapitálově náročné produkty naopak postupně stáhneme z prodeje.
  • Specifikujeme marketingové cíle na dané období, tzn. že marketingové aktivity a investice do nich dostanu nový rozměr, smysl  a měřitelnost!
  • Namixujeme koktejl nástrojů marketingové komunikace přesně na míru jednotlivých zákaznickým skupinám. Naše počínání bude smysluplné, účelné, monitorovatelné a vedoucí k dosažení stanovených cílů. Tento argument bych osobně dala na první místo, nicméně vím, že v současné době všichni slyší pouze na úspory a hmatatelné výsledky. Ale toto je  hlavní cíl vašeho snažení.
  • Optimálně alokujeme zdroje na efektivní nástroje marketingové komunikace
  • A hlavně! Naše počínání bude mít smysl, v dlouhodobém horizontu výsledky a bude nás všechny bavit! (toto je ale jen pro osvícené šéfy, kteří si uvědomují alespoň základní roli marketingu ve firmě :-))

Kde získat potřebné informace k sestavení marketingového plánu?

V podstatě budete pracovat se dvěma druhy zdrojů informací:

Sekundární zdroje dat – většinou jsou získávány k jinému účely, ale vy jej využijete pro marketingové účely. Můžou to být jednak interní informace (finanční, technologické, obchodní, personální, informace o zákaznicích, odběratelích, dodavatelích). Vše je odvislé od „pořádku“ těchto dat ve firmě. Poté určitě zabrousíte mimo firmu – do statistických přehledů, volně přístupných výzkumů, právních předpisů… A rovněž také do dalších volně přístupných informací, které kolují internetem

Primární zdroje dat – tyto jsou buď neveřejné, ale je možno je zakoupit, nebo nejsou dostupné vůbec, protože jsou velmi specifické a nikdo daný problém neřešil a když ano, ponechává si výstupy pro vlastní potřeby. Úkolem tedy bude získat zcela nově data, přímo k řešenému problému

Kolik stojí zpracování marketingového plánu externí firmou?

​Pokud se rozhodnete zadat zpracování marketingového plánu externímu dodavateli, počítejte s širokým cenovým rozpětím od tisíců po desetitisíce korun. Odráží se v něm zejména kvalita zpracování a rozsah služeb.

Někdo nabízí sestavení marketingového plánu, jehož celý obsah se vejde na jednu A4. Druhý zase velmi podrobný, včetně podrobných výzkumů a analýz, který za jeden den nepročtete. Já osobně si myslím, že je dobré se na situaci podívat rovněž i selským rozumem a poté stanovit rozsah marketingového plánu v rozumné míře. Ne vždy nutně potřebujete  analýzy všeho možného, protože vám to stejně nic nového nepřinese.

Doba vyhotovení marketingového plánu se pohybuje v řádu týdnů a je závislý od rozsahu a rovněž od ochoty vedení či zástupců společnosti komunikovat s externím dodavatelem.

deNis

20. 11. 2013

Logo Malá marketingová

Šablona marketingového plánu

Kompletní návod na tvorbu marketingové strategie pro váš byznys. Na celý rok, měsíc po měsíci. 7kroková šablona včetně pracovního manuálu a online návodů! Zvládněte na jedničku analýzu i praxi. Ne bez práce, zato za bezkonkurenční cenu.

další články z kategorie ,

Píšeš dobře, píšeš rád/a? Přidej se k nám! - Potřebujeme copywritera. Někoho, kdo se nebojí pustit se po hlavě do psaní textů o všem (ne)možném.  přečíst článek
Věčný souboj marketérů a obchodníků. Vztah marketéra a obchodníka: Jak na spolupráci a jak to určitě nedělat - Marketéři a obchodníci spolu často bojují, ačkoliv jsou na jedné lodi. Nesvědčí to nikomu. Jak tyto vztahy narovnat a prospět… přečíst článek
Chcete dokonale zaujmout a podpořit prodej? Zkuste video marketing - V online světě tvrdě bojujeme o pozornost. Ještě jste nezačali využívat video obsah ve své marketingové strategii? Je na čase… přečíst článek
Interim marketingový manažer – léčí bolavá místa firem - Je pro vaši firmu vhodný interim, externí / interní marketér nebo konzultant? Porovnejte s námi pro a proti jednotlivých pozic. přečíst článek

Nejste si jisti? Svěřte se, kde vás tlačí bota.

Vybereme optimální řešení dlouhodobého marketingu a formu spolupráce, která vám přinese ovoce.

Nestačí? Chcete víc?

plán

marketingový

plán

Sestavení marketingového plánu – strategie na rok. Výpočet potenciálu trhu, přesné zacílení. Výběr efektivních komunikačních kanálů a plánování obsahu. Podrobný harmonogram aktivit a jejich správa. Návrh rozpočtu a monitoringu. Pěkně měsíc po měsíci.

 

manažer

marketingový

manažer

Externí marketingový manažer pro řízení a realizaci online marketingu i offline aktivit. S letitými zkušenostmi s tvorbou marketingových strategií a realizací marketingových kampaní. K pronájmu na 20, 40 i více hodin v měsíci.  Zaplatíte odpracovaný čas, získáte know-how celého týmu specialistů a projekt manažera.

strategie

marketing pro

B2B firmy

Tvorba marketingové strategie a realizace marketingových aktivit pro B2B sektor malých a středních firem. Orientovaný na jasné cíle a výsledky. Pro domácí trh i zahraničí. S externí marketingovým manažerem pro řízení a specialisty pro realizaci online i offline aktivit.

 

 

školení

Obchod(ování) na

LinkedIn

LinkedIn je bez debat každodenním nástrojem obchodníka. Od získávání zcela nových, ale pečlivě vybraných kontaktů, přes budování povědomí o produktu/službě, tvorbu vztahu až po získávání zakázek. S LinkedInem a jeho funkcemi každý měsíc získáme přes 150 vybraných spojení a více než desítku „teplých“ dotazů k tomu.